GlobalG.A.P.

GlobalG.A.P. certificering har igennem mange år været et stort fokus på Svinningegård. Kålene som dyrkes på Svinningegård er certificeret efter denne internationale standard for Frugt og Grønt.

Hvad er GlobalG.A.P.

G.A.P er en forkortelse for: Good Agricultural Practice, som på dansk kan oversættes med “godt landmandsskab”.

En GLOBALG.A.P. certificering har blandt andet til formål at:

  • Sikre forbrugere, at fødevarerne er produceret med hensynstagen til miljø og medarbejdervelfærd.
  • Produktionen styres og udføres med omhyggelighed og i overensstemmelse med gældende lovgivning.
  • Der er stor fokus på hygiejne og fødevaresikkerhed.

Ved certificeringen skal man kunne dokumentere, at man overholder kontrolpunkterne i GlobalG.A.P. Derfor er man nødt til at gennemgå hele sin bedrift og produktion løbende, samt få indarbejdet systemer og rutiner, som er i overnesstemmelse med kravene i certificeringen. Det kræver en indsats, men giver også en række fordele, hvor nogle af dem er nævnt her:

  • Detaljeret plan for arealer, miljø og arbejdsmiljø.
  • Bedre synlighed for processer og deres sammenhæng
  • Effektivisering af arbejdsgange og dermed en minimering af spild

.

Svinningegårds GGN (GLOBALG.A.P. certification number): 4050373966676, hvilket bruges til at identificere os som certificeret producent.

.

Lidt historie:

GlobalG.A.P startede tilbage i 1997, som Eurepgap, fordi man blev mere bevidste om forbrugernes voksende bekymringer for sikkerheden af produkter, indflydelserne på miljøet, samt sikkerheden og velbefindenhed for medarbejder og dyr i produktionen.

Navnet blev ændret i 2007 og er i dag en verdenskendt certificering, (Verdensomspændende godt landmandsskab) med certificeringer i mere end 135 lande.

Læs mere om Certificeringen her 

Kål fra Svinningegård er GlobalG.A.P certificeret

Kål fra Svinningegård er GlobalG.A.P certificeret

.

Læs mere om dyrkningen af kål på friland her. Få et indblik i hvordan et spiseklar kålhoved bliver til på friland, fra det plantes ud, til det håndhøstet og til sidst ender hos slutforbrugeren.