Dansk kvalitets kål

Kål af dansk kvalitet

Dansk kål på friland dyrkes efter en restriktiv lovgivning.

I Danmark har vi en af verdens mest restriktive lovgivninger m.h.t. at benytte kemiske midler i planteproduktionen.

Europa er opdelt i 3 zoner, en nord-, mellem- og sydeuropæisk godkendelseszone. Danmark hører til den nordeuropæiske zone sammen med bl.a. Sverige og Finland. I den mellem- og sydeuropæiske zone er der flere midler godkendt til brug i grøntsagsproduktionen imod bl.a. skadedyr, hvilket er begrundet i et større skadedyrstryk længere sydpå i Europa.

Samtidigt er der i Danmark yderligere fokus, og en mere streg lovgivning, omkring anvendelse af kemikalier i det åbne land. Det skyldes ønsket om at beskytte vandmiljøet og ikke mindst grundvandet mest muligt.

Det betyder, at der i Danmark er færre godkendte midler til brug ved grøntsagsdyrkning end i andre lande.

Når vejret i Danmark er varmt, har vi derfor store udfordringer i kålmarkerne med skadedyr. Vi benytter insektnet til at dække vores kål med for at beskytte kålen mod disse skadedyrstryk. Det er meget arbejdskrævende, men en helt klar nødvendighed hvis kvaliteten på kålen skal sikres.

Desuden har vi i Danmark, som det eneste europæiske land, restriktioner på brug af kvælstofgødninger gældende for både organisk- og kunstgødning. Det betyder, at vi kun må gøde i henhold til de gødningsnormer som er gældende for den enkelte kålafgrøde og jordtype som der dyrkes på.

I Danmark må der til grøntsager, som spises i rå tilstand (kål og salater) kun benyttes vandingsvand af drikkevandskvalitet. Dette giver forbrugerne en ekstra sikkerhed mod sygdomsfremkaldende bakterier fra vandingsvand.

Svinningegård-kål dyrkes på Sydsjælland, tæt på forbrugerne i Danmark, hvilket sikrer friske kål hver dag.

Transportafstanden er kort, og det giver et bedre CO2 regnskab i forhold til mange importerede grøntsager.

.

Blomkål plantet på friland, Svinningegård, Dansk kvalitet

Blomkål plantet på friland

Se mere om selve dyrkningen af kål her